قیمت انواع پنجره دوجداره یو پی وی سی upvc - وین تک - ویستابست - هافمن و...

قیمت انواع پنجره دوجداره یو پی وی سی upvc - وین تک - ویستابست - هافمن و...

قیمت روز انواع برند معروف پنجره دوجداره یو پی وی سی upvc موجود در بازار - قیمت انواع شکل های مختلف پنجره دوجداره از نظر بازشو و...

تاریخ
1399/11/30 11:18 AM
دسته
پنجره

قیمت ها آپدیت شده پاییز 99 می باشدقیمت پنجره upcv ثابت (فیکس) با گالوانيزه استاندارد کرو دار • 5.1 مترطول پروفيل upvc سري 60

 • 1.25 مترمربع شيشه ساده  4+4

 • اجرت نصب در نظر گرفته شده است. 1. قیمت پنجره دوجداره ويستابست 1.150.000 تومان

 2. قيمت پنجره دوجداره وين تک 920.000 تومان

 3. قيمت پنجره دوجداره هافمن 940.000 تومان

 4. قيمت پنجره دوجداره ساراي 760.000 تومان

 5. قيمت پنجره دوجداره وين کلاس استار 900.000 تومان


 

قیمت پنجره دوجداره یو پی وی سی upvc دو تيکه با يراق دوحالته • 11.12 مترطول پروفيل upvc سري  60

 • 1.30 مترمربع شيشه ساده  4+4

 • يراق آلات مورد استفاده با برند آکادو

 • اجرت نصب در نظر گرفته شده است. 1. قيمت پنجره دوجداره upvc ويستابست 2.680.000 تومان

 2. قيمت پنجره دوجداره upvc وين‌تک 2.180.000 تومان

 3. قيمت پنجره upvc هافمن 2.290.000 تومان

 4. قيمت پنجره دوجداره upvc ساراي 1.830.000 تومان

 5. قيمت پنجره دوجداره upvc وين کلاس استار 1.980.000 تومان


قيمت پنجره دو تيکه کشويي تک ريل با پروفيل و شيشه دو جداره مرغوب • پنجره دو تيکه کشويي تک ريل

 • عرض پنجره کشويي 120 سانتی متر

 • ارتفاع پنجره کشويي 150 سانتی متر

 • 11.12 مترطول پروفيل upvc کشويي

 • 1.30 مترمربع شيشه ساده  4+4

 • يراق آلات مورد استفاده با برند آکادو

 • لاستيک آب بند EPDM

 • گالوانيزه محار مصرفي کرو دار

 • اجرت نصب در نظر گرفته شده است. 1. قيمت پنجره upcv کشويي وين‌تک 3.400.000 تومان

 2. قيمت پنجره upcv کشويي ويستابست 3.460.000 تومان

قيمت پنجره دوجداره upcv تک حالته • پنجره دو تيکه با يراق تک حالته

 • 11.12  مترطول پروفيل upvc سري  60

 • 1.30 مترمربع شيشه ساده  4+4

 • يراق آلات مورد استفاده با برند آکادو

 • گالوانيزه محار استاندارد مصرفي کرودار

 • اجرت نصب در نظر گرفته شده است. 1. قيمت پنجره upcv ويستابست 2.510.000 تومان

 2. قيمت پنجره upcv وين‌تک 1.984.000 تومان

 3. قيمت پنجره upcv هافمن 2.000.000 تومان

 4. قيمت پنجره upvc ساراي 1.640.000 تومان

 5. قيمت پنجره upcv وين کلاس استار 1.920.000 تومان


قيمت درب دوجداره upvc تک لنگه با پروفيل و شيشه دو جداره مرغوب • درب دوجداره upvc تک لنگه

 • عرض درب دوجداره یو پی وی سی 80 سانتی متر

 • ارتفاع درب دوجداره یو پی وی سی 200 سانتی متر

 • 12.02 مترطول پروفيل upvc سري 60

 • 1 مترمربع شيشه ساده  4+4

 • يراق آلات مورد استفاده با برند آکادو

 • گالوانيزه محار مصرفي کرو دار

 • اجرت نصب در نظر گرفته شده است. 1. قيمت درب یو پی وی سی ويستابست 2.935.000 تومان

 2. قيمت درب یو پی وی سی وين‌تک 2.624.000 تومان

 3. قيمت درب یو پی وی سی دوجداره هافمن 2.700.000 تومان

 4. قيمت درب دوجداره یو پی وی سی ساراي 2.215.000 تومان

 5. قيمت درب یو پی وی سی وين کلاس استار 2.570.000 تومان • عرض پنجره upvc لمينيت 120 سانتی متر

 • ارتفاع پنجره upvc لمينيت 150 سانتی متر

 • 11.12 مترطول پروفيل upvc سري 60

 • 1.30 مترمربع شيشه ساده  4+4

 • يراق آلات مورد استفاده با برند آکادو

 • گالوانيزه محار مصرفي کرو دار

 • اجرت نصب در نظر گرفته شده است. 1. قيمت پنجره دوجداره upvc یک‌رولمينيت ويستابست 3.150.000 تومان

 2. قيمت پنجره دوجداره upvc يکرولمينيت وين تک 2.570.000 تومان

 3. قيمت پنجره دوجداره upvc دورولمينيت ويستابست 3.600.000 تومان

 4. قيمت پنجره دوجداره upvc دورو لمينيت وين تک 2.890.000 تومان


 

 1. قيمت پنجره upvc وين‌تک 3.180.000  تومان

 2. قيمت پنجره upvc ويستابست 4.060.000 تومان

 3. قيمت پنجره upvc وين کلاس استار 2.895.000 تومان

 4. قيمت پنجره upvc هافمن  3.200.000 تومان

 5. قيمت پنجره upvc ساراي 2.620.000 تومان

قیمت پنجره دوجداره کشویی ریلی یو پی وی سی upvc وین تک و ویستابست


قيمت پنجره دوجداره کشويي UPVC با شيشه 4 و 4 ساده به ابعاد 1000*1000 • پروفيل وين تک 3.000.000 تومان

 • پروفيل ويستابست 2.300.000 تومان


قيمت پنجره دوجداره کشويي UPVC با شيشه 4 و 4 ساده به ابعاد 1000*1200 • پروفيل وين‌تک 2.500.000 تومان

 • پروفيل ويستابست 2.500.000 تومان


قيمت پنجره دوجداره کشويي UPVC با شيشه 4 و 4 ساده به ابعاد 1000*1500 • پروفيل وين تک 2.800.000 تومان

 • پروفيل ويستابست 2.850.000 تومان

قیمت پنجره دوجداره کشویی ریلی upvc - وین تک - ویستابست

قيمت پنجره دوجداره کشويي UPVC با شيشه 4 و 4 ساده به ابعاد 1000*2000 • پروفيل وين تک 3.300.000 تومان

 • پروفيل ويستابست 3.700.000 تومان


قيمت پنجره دوجداره کشويي UPVC با شيشه 4 و 4 ساده به ابعاد 1200*1500 • پروفيل وين تک 3.000.000 تومان

 • پروفيل ويستابست 3.100.000 تومان


قيمت پنجره دوجداره کشويي UPVC با شيشه 4 و 4 ساده به ابعاد 1200*1500 • پروفيل وين تک 3.600.000 تومان

 • پروفيل ويستابست 4.000.000 تومان


قيمت پنجره دوجداره کشويي UPVC با شيشه 4 و 4 ساده به ابعاد 1500*1200 • پروفيل وين تک 3.200.000 تومان

 • پروفيل ويستابست 3.200.000 تومان

قیمت پنجره دوجداره کشویی ریلی upvc - وین تک - ویستابست

 قيمت پنجره دوجداره کشويي UPVC با شيشه 4 و 4 ساده به ابعاد 1500*1500 • پروفيل وين تک 3.500.000 تومان

 • پروفيل ويستابست 3.550.000 تومان


قيمت پنجره دوجداره کشويي UPVC با شيشه 4 و 4 ساده به ابعاد 1500*2000 • پروفيل وين تک 4.100.000 تومان

 • پروفيل ويستابست 4.500.000 تومان


قيمت پنجره دوجداره کشويي UPVC با شيشه 4 و 4 ساده به ابعاد 1000*3000 • پروفيل وين تک 5.200.000 تومان

 • پروفيل ويستابست 5.300.000 تومان


قيمت پنجره دو جداره کشويي UPVC با شيشه 4 و 4 ساده به ابعاد 2000*1000 • پروفيل وين تک 3.700.000 تومان

 • پروفيل ويستابست 3.750.000 تومان

قیمت پنجره دوجداره کشویی ریلی upvc - وین تک - ویستابست

قيمت پنجره دو جداره کشويي UPVC با شيشه 4 و 4 ساده به ابعاد 2000*1200 • پروفيل وين تک 3.900.000 تومان

 • پروفيل ويستابست 3.900.000 تومان


قيمت پنجره دو جداره کشويي UPVC با شيشه 4 و 4 ساده به ابعاد 2000*1500 • پروفيل وين تک 4.200.000 تومان

 • پروفيل ويستابست 4.250.000 تومان


قيمت پنجره دو جداره کشويي UPVC با شيشه 4 و 4 ساده به ابعاد 2000*2500 • پروفيل وين تک 5.500.000 تومان

 • پروفيل ويستابست 5.550.000 تومان

قیمت پنجره دوجداره کشویی ریلی upvc - وین تک - ویستابست

قيمت پنجره دوجداره کشويي UPVC با شيشه 4 و 4 ساده به ابعاد 2000*2000 • پروفيل وين تک 5.000.000 تومان

 • پروفيل ويستابست 5.500.000 تومان


قيمت پنجره دوجداره کشويي UPVC با شيشه 4 و 4 ساده به ابعاد 2500*1000 • پروفيل وين تک 4.600.000 تومان

 • پروفيل ويستابست 4.700.000 تومان


قيمت پنجره دوجداره کشويي UPVC با شيشه 4 و 4 ساده به ابعاد 2500*1200 • پروفيل وين تک 4.800.000 تومان

 • پروفيل ويستابست 4.900.000 تومان


قيمت پنجره دوجداره کشويي UPVC با شيشه 4 و 4 ساده به ابعاد 2500*1500 • پروفيل وين تک 5.200.0000 تومان

 • پروفيل ويستابست 5.300.000 تومان

قیمت پنجره دوجداره کشویی ریلی upvc - وین تک - ویستابست

قيمت پنجره دوجداره کشويي UPVC با شيشه 4 و 4 ساده به ابعاد 2500*2000 • پروفيل وين تک 6.300.000 تومان

 • پروفيل ويستابست 7.000.000 تومان


قيمت پنجره دوجداره کشويي UPVC با شيشه 4 و 4 ساده به ابعاد 2500*2500 • پروفيل وين تک 6.900.000 تومان

 • پروفيل ويستابست 7.600.000 تومان


قيمت پنجره دوجداره کشويي UPVC با شيشه 4 و 4 ساده به ابعاد 2500*3000 • پروفيل وين تک 9.700.000 تومان

 • پروفيل ويستابست 10.000.000 تومان

قیمت پنجره دوجداره کشویی ریلی upvc - وین تک - ویستابست

قیمت پنجره دوجداره کشویی ریلی upvc - وین تک - ویستابست

قیمت پنجره دوجداره کشویی ریلی upvc - وین تک - ویستابست

قیمت پنجره دوجداره upvc با شیشه ۴و۴ ساده به ابعاد 500*500


 • پروفیل هافمن 976.588 تومان

 • پروفیل وین تک 894.713 تومان

 • پروفیل ویستابست 1.162.336 تومان

قیمت پنجره دوجداره upvc با شیشه ۴و۴ ساده به ابعاد 3000*1800


 • پروفیل ویستابست 6.978.530 تومان

 • پروفیل وین تک 5.152.234 تومان

 • پروفیل هافمن 5.367.988 تومان

قیمت پنجره دوجداره upvc با شیشه ۴و۴ ساده به ابعاد 2000*1800


 • پروفیل هافمن 3.524.244 تومان

 • پروفیل وین تک 3.423.257 تومان

 • پروفیل ویستابست 4.673.627 تومان

قیمت پنجره دوجداره upvc با شیشه ۴و۴ ساده به ابعاد1300*1800


 • پروفیل هافمن 2.653.465 تومان

 • پروفیل وین تک 2.522.036 تومان

 • پروفیل ویستابست 3.334.178 تومان


برچسب ها


نظرات کاربران

ارسال نظر

{{comment.name}}

{{comment.comentText}}

{{comment.persianDate}}
مشاهده بیشتر